व्यक्ती आणि त्याचे समाजाप्रती कर्तव्य (Marathi speech by Shri Guruji)