सुमनांजली (मराठी): नागपूर येथे झालेल्या त्री-दिवसीय व्याख्यानमालेतील भाषणे. प्रमुख वक्ते, मा. श्री. विवेक घळसासी.